Home   Browse database   Free examples   Contact us   Login
   
Navigation
Related links
19417 Chemical accident in Netherlands with inflammable liquid
Go back to the accident listing

You do not have a membership or you are not logged in
Become a member
General accident information
Class/Quality * * *
Year 2003
Summary Fire at pumpstation at tank terminal
Caused fireball and smoke emission
Country NL
Activity STORAGE
Location PUMPSTATION
Chemicals Aviation fuel, Benzine (fp<21/C) (gasoline), Inflammable liquid
Cause Unknown-cause
Fatalities/Injuries 0 / 0
Occurrences or events Fire, Fire fighting/Emergency response, Fireball, Smoke-emission
 
 
Full accident information 
download accident report Click here to view a document containing the full accident information

Country: NETHERLANDS (NL)
Date : 2003 0314


During working on the pumpstation flammable product (gasoline and aviation fuel) was released and ignited. Because the employees present were not able to distinguish the fire, they removed themselves from the incident site. The fire blocked piping that collapsed as a result of high temperature. This led to BLEVE-like expansion of the fire. The blaze burned for about 1/hour at pump station nr.1.
Because the industrial fire department happened to conducting disaster training at the terminal, appropriate personnel was present on the site to launch the initial response.
The fire department responded to the call with 20 fire trucks and a fire boat and suppressed the blaze using a foaming agent. After approximately 45/minutes, the fire department announced that it had contained the fire, but it was evening before the fire was completely extinguished.
The material loss exceeded 2E+6 EURO.


Voor in de middag vond op een tank terminal een incident plaats. Gedurende ????n uur woedde er een brand op pompplateau 1 van de installatie.
Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.
Omdat toevallig op dat moment met de gezamenlijke brandweer een calamiteitentraining werd gehouden op de terminal, was er direct personeel aanwezig om de eerste inzet te verrichten.
De betrokken operators konden zich onmiddellijk in veiligheid stellen.
De brandweer is na de oproep met groot materieel uitgerukt en heeft met schuimvormend middel de brand bestreden. Na ongeveer drie kwartier werd het sein ???brand meester??? gegeven ??? nabluswerkzaamheden hebben tot in de avond plaatsgevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten het tankop- en overslagbedrijf te vervolgen voor een incident op 14 maart van dit jaar. Tijdens werkzaamheden aan een transportleiding voor brandbare stoffen ontstond destijds een grote brand op het bedrijfsterrein aan de Moezelweg. De brand was in de wijde omtrek te zien.

Het OM verdenkt het bedrijf ervan in strijd met de vergunningsvoorwaarden te hebben gehandeld en het Besluit Risico???s Zware Ongevallen te hebben overtreden. Uit gezamenlijk onderzoek van zeehavenpolitie, arbeidsinspectie en DCMR is onder andere gebleken dat voor de werkzaamheden het verkeerde gereedschap werd gebruikt en dat de juiste instructies ontbraken.
De eerste zitting in deze zaak is voorzien voor 27 oktober 2003 bij de meervoudige kamer van de rechtbank.
De rechtzaak tegen het tankop- en overslagbedrijf is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bedrijf vond de voorbereidingstijd te kort.
Een bezwaarschrift met die strekking tegen de dagvaarding is door de meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank gegrond verklaard.
Het bedrijf krijgt langer de tijd onderzoek uit te voren en getuige-deskundigen door te rechter-commissaris te laten horen.
De behandelend officier van justitie had juist ingezet op een snelle aanpak. Hij wil vaart zetten achter de afhandeling van milieuzaken.
Het incident waarvoor het bedrijf gedaagd werd, vond plaats in maart van dit jaar. Het OM liet de zaak in oktober voorkomen. ???De afronding van milieuzaken duurt in het algemeen te lang. Milieudelicten moeten op dezelfde manier worden behandeld als andere strafrechtelijke delicten.
In het geval van milieu kan de strafrechtelijke procedure gewoon gelijk oplopen met bestuursrechtelijke handhaving.
Transportleiding
In maart brak brand uit tijdens werkzaamheden aan een transportleiding voor brandbare stoffen. De brand was in wijde omtrek te zien.
Het OM verdenkt het bedrijf in strijd met vergunningvoorwaarden te hebben gehandeld en het Besluit Risico???s Zware Ongevallen te hebben overtreden.
Zo zou verkeerd gereedschap zijn gebruikt en ontbraken de juiste instructies. Op grond van de BRZO had de reparatie aan de brandinstallatie gemeld moeten worden bij het bevoegd gezag.
Overigens is het OM bezig met nog een strafrechtelijk onderzoek naar een ander incident. Op een andere vestiging van het bedrijf scheurde in januari een opslagtank waarna de inhoud, 1,6 miljoen liter ortho-cresol, wegstroomde. De gaswolk die daar het gevolg van was, veroorzaakte stankoverlast in Vlaardingen en wijde omgeving. 
Home   Browse database   Free examples   Contact us